فعالیت های آینده  

یک کلمه از معاون

به نام خداوند متعال

سخنرانی خوش آمدید


     گردشگری یک ضرورت اجتماعی است و یک نیاز اساسی با توجه به پیچیدگی شرایط زندگی ، علاوه بر اینکه منبع اقتصادی مهمی است که بسیاری از کشورهای جهان برای ساختن اقتصاد خود به آن وابسته هستند ، در فعال کردن نقش گردشگری باعث افزایش درآمد ملی و افزایش سرانه و متنوع ساختن پایه تولید می شوند.

فعالیتهای معاون دستیار امور علمی

شما می توانید مهمترین فعالیت های علمی را برای مردم و واحدهای علمی دانشکده علوم گردشگری دنبال کنید ، که شامل برپایی دوره های آموزشی ، کارگاه ها ، سمینارها و سمینارها در بخش های علمی می باشد ، علاوه بر پرونده پیگیری ، برای تهیه مطالعات تحصیلات تکمیلی و ارائه مهمترین قوانین و مقررات برای دانشجویان.

فعالیتهای معاون دستیار امور ادارى

شما می توانید مهمترین فعالیت ها را برای مردم و واحدهای اداری دانشکده علوم گردشگری دنبال کنید.

بخش های علمی

اول: اهداف اداره هتلداری:

  • تهیه کارکنان ، مهارت ها و تجربه های آشنا با علم و دانش تخصصی در زمینه گردشگری و مدیریت هتل.
  • کمک مستقیم به توسعه فعالیت های گردشگری در عراق.
  • دانش آموزان را قادر کنید تا در مورد آخرین دانش و علوم مربوط به مدیریت موسسات بایستند و بدانند

ثانیا: گروه گردشگری مذهبی:

اول: اهداف اداره گردشگری مذهبی: –

  • دانش آموزان را قادر کنید تا به طور خاص در قالب علم و گردشگری مذهبی به دانش و علم گردشگری دسترسی پیدا کنند.
  • غنی سازی دانش آموزان با مهارت های مربوط به طرف گردشگر از طریق سفر ، سمینار و همایش.

گالری عکس

 

 

کتابخانه الکترونیکی

دانش آموزان عزیز می توانند کتاب های الکترونیکی را با مراجعه به صفحه کتابخانه الکترونیکی که در آن همه منابع و منابع را تهیه می کنید بارگیری کنند.                        

کتابخانه سخنرانی فیلم

شما می توانید از طریق مراجعه به کتابخانه علمی علمی سخنرانی های ویدیویی ، سخنرانی اساتید و موضوعات علمی گروه های دانشگاهی را دنبال کنید.                   

پلت فرم یادگیری الکترونیکی

دانش آموزان عزیز می توانند دوره های مربوط به کلیه موضوعات را به حساب معلمان در بستر یادگیری الکترونیکی دنبال کنند.    

کتابخانه فيلم

ثبت نام و امور دانشجویی

فارغ التحصیلان

نتایج آزمون

ثبت نام و امور دانشجویی

مقالات اساتید

سخنرانی اساتید

شما می توانید از طریق مراجعه به مشخصات هر استاد ، آخرین سخنرانی های دانشکده علوم گردشگری و موضوعات ویژه گروه های علمی را دنبال کنید.

پلت فرم یادگیری الکترونیکی

دانش آموزان عزیز می توانند دوره های مربوط به کلیه موضوعات را به حساب معلمان در بستر یادگیری الکترونیکی دنبال کنند.    

محاسبات اساتید در مسابقه کیت

شما می توانید از طریق مراجعه به مشخصات هر استاد ، آخرین تحقیقات و فعالیت های اساتید دانشکده علوم گردشگری را پیگیری کنید.

محاسبات اساتید در مورد محقق کوکلر

شما می توانید از طریق مراجعه به مشخصات هر استاد ، آخرین تحقیقات و فعالیت های اساتید دانشکده علوم گردشگری را پیگیری کنید.