استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت

استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت دکتر رادی حمود جاسم ، رئیس گروه گردشگری مذهبی دانشکده علوم گردشگری ، روز سه شنبه 27/8/2019 در جلسه شورای اداری اداره گردشگری اقرأ المزيد…

وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی دستوراتی را برای انتصاب دانشجویان برتر در دانشکده علوم گردشگری تصویب می کند

وزیر فرهنگ ، جهانگردی و آثار باستانی دکتر عبدالامیر الحمدانی دستورات دانشجویان اول و دوم دانشکده های هنرهای زیبا ، باستان شناسی و جهانگردی را تصویب کرد. این رویه ها براساس بخشنامه های شورای وزیران صادر شده در شماره نامه اقرأ المزيد…

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه  رئیس گروه مدیریت هتل ، دکتر محسن مهدی رباط ال کینانی ، روز پنجشنبه 5 شهریور ماه 2019 برای تهیه نقشه علمی این بخش و تهیه اقرأ المزيد…

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی هیاتی از وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی بازدید چهارشنبه چهاردهم/9/2019 به سرپرستی آقای حمود محسن ، رئیس اداره گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی ، دکتر محمد العبیدی اقرأ المزيد…

کارگاه آموزشی “اکوتوریسم مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز” است.

کارگاه آموزشی “اکوتوریسم مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز” است. دانشکده علوم گردشگری یک کارگاه آموزشی تحت عنوان “(اکوتوریسم، مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز”) برگزار شد که توسط علی طهما حسن البدییری دستیار معلم و با حضور اقرأ المزيد…

کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد

کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی سوم خان ال ناهلیا در چهارشنبه، 27/3/2019، استادان و دانشآموزان دانشکده علوم گردشگری را به عهده داشتند. استادیار دکتر اقرأ المزيد…

بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا

بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا پروفسور دکتر مککی عبدالمجید الرووبی، دبیر دانشکده علوم گردشگری، استاد دکتر نادیا صالح مهدی الوالی، معاون دبیر علمی و دکتر صدیق کامار عبدو، هیئت نمایندگی هندی را که اقرأ المزيد…

جشن دانشکده علوم گردشگری در سالگرد روز معلم

جشن دانشکده علوم گردشگری در سالگرد روز معلم من پیوستم دانشکده علوم گردشگری در روز سه شنبه 5/3/2019 جشن به مناسبت سالگرد معلم جشنواره، جلسه با پروفسور دکتر مکی عبدالمجید الربیعی، رئیس دانشکده علوم گردشگری و معاونت امور علمی، استادیار اقرأ المزيد…

بخشی از مشارکت دانشکده علوم گردشگری در سومین جشنواره فرهنگی نیکل

بخشی از مشارکت دانشکده علوم گردشگری در سومین جشنواره فرهنگی نیکل دانشکده علوم گردشگری در آن شرکت کرد جشنواره نیکیلیا سوم فرهنگی در رویدادهای سالانه برگزار شده و برای سومین سال متوالی. این جشن توسط پروفسور دکتر مکی عبدالمجید الربیعی، اقرأ المزيد…

اولین جلسه مؤسسه انجمن هتل ها و رستوران ها در استان مقدس کربلا

اولین جلسه مؤسسه انجمن هتل ها و رستوران ها در استان مقدس کربلا دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا در چهارچوب ارائه جامعۀ عراقی با تخصص علمی و کاربردی، اولین جلسه ملاقات با انجمن صاحبان هتل ها و رستوران ها اقرأ المزيد…