کارگاه ها

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در همکاری با مرکز ادامه تحصیل در دانشگاه ما یک کارگاه آموزشی تحت عنوان “تقسیم اداری میان نظریه و تمرین” را در تاریخ 9/4/2019 تا چهارشنبه 2/4/2019 برگزار خواهد کرد. کسانی که مایل به شرکت هستند، باید فرم نامزدی را تکمیل و ارسال کنند کالج مستقيما به عنوان آخرين مهلت ثبت نام در تاريخ 31/3/2019 است، با توجه به اين که کارگاه آزاد است … با قدرداني

برای اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه اینجا را کلیک کنید