دوره آموزشی

دانشکده آموزش و پرورش برای علوم خالص و در همکاری با مرکز ادامه تحصیل در دانشگاه ما یک دوره آموزشی تحت عنوان “(تسلط بر کار ELIZA)” را برای دو روز از سه شنبه 9/4/2019 تا چهارشنبه 10/4/2019 و ساعت 10 صبح برگزار خواهد کرد. کسانی که مایل به شرکت هستند باید فرم درخواست را تکمیل و به طور مستقیم به کالج ارسال کنند. مهلت ثبت نام 4/4/2019 است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره اینجا کلیک کنید