دوره آموزشی

کالج مهندسی در همکاری با مرکز ادامه تحصیلات در دانشگاه ما یک دوره آموزشی تحت عنوان ((اصول طراحی 3D با استفاده از SOLID WORKS) را در تاریخ 14-16 / 4/2019 برگزار خواهد کرد. کسانی که مایل به شرکت هستند باید اقرأ المزيد…

کارگاه ها

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در همکاری با مرکز ادامه تحصیل در دانشگاه ما یک کارگاه آموزشی تحت عنوان “تقسیم اداری میان نظریه و تمرین” را در تاریخ 9/4/2019 تا چهارشنبه 2/4/2019 برگزار خواهد کرد. کسانی که مایل به اقرأ المزيد…

سایت های شبکه های اجتماعی یا تجزیه اجتماعی / استادیار دکتر نادیا صالح مهدی الوالی

سایت های شبکه های اجتماعی یا تجزیه اجتماعی چه کسی برنامه ارتباط اجتماعی را ندارد یا بیشتر اطلاعات و ارتباطات به ویژگی های دوران مدرن تبدیل شده است، بنابراین تمام فعالیت های ما با آن فن آوری ارتباط نزدیکی دارد، اقرأ المزيد…

کارگاه آموزشی “اکوتوریسم مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز” است.

کارگاه آموزشی “اکوتوریسم مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز” است. دانشکده علوم گردشگری یک کارگاه آموزشی تحت عنوان “(اکوتوریسم، مهمترین وسیله توسعه پايدار و اقتصاد سبز”) برگزار شد که توسط علی طهما حسن البدییری دستیار معلم و با حضور اقرأ المزيد…

کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد

کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی سوم خان ال ناهلیا در چهارشنبه، 27/3/2019، استادان و دانشآموزان دانشکده علوم گردشگری را به عهده داشتند. استادیار دکتر اقرأ المزيد…

بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا

بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا پروفسور دکتر مککی عبدالمجید الرووبی، دبیر دانشکده علوم گردشگری، استاد دکتر نادیا صالح مهدی الوالی، معاون دبیر علمی و دکتر صدیق کامار عبدو، هیئت نمایندگی هندی را که اقرأ المزيد…

حرص و طمع و نادیده گرفتن زندانی بیگناه / معلم دکتر محسن مهدی ریبات است

حرص و طمع و نادیده گرفتن زندگی افراد بی گناه مقامات مسئول توریستی با حمایت از مقامات کشورهای مختلف در سراسر جهان کار می کند به تجسم شیوه های سبز در بخش گردشگری، این اعمال، که به معنی دقیقا کنترل اقرأ المزيد…