اهداف وب سایت: تهیه دانش آموز احمد هاشم علی و معلم معاون عماد وهاب عبدالعلی الحسینی

اهداف وب سایت:
1 ایجاد سایت جنبشی برای بنیاد برای بهره گیری از کاربران اینترنت به شرکت های تعیین شده در میان حرکت الکترونیک و وب سایت های متعدد.
2. انگیزه مشتریان برای پاسخ دادن به طور مستقیم و سریع به سوالات خود و ارائه اطلاعات و خدمات مختلف.
3 مشتریان بالقوه را به (گردشگران بالقوه) به مشتریان واقعی (گردشگران واقعی) از طریق خدمات تجارت الکترونیک تبدیل کنید.
در این زمینه باید توجه داشت که وبسایت نقش مهمی در ارتباط با خدمات ارتباطی دارد، ارائه پنجره اطلاعاتی درباره سازمان و خدمات، از جمله ارتباط با مدیران موسسه و خدمات تعاملی (Safwan، 2010، 44).