چهارمین کنفرانس علمی علوم اجتماعی علما

چهارمین کنفرانس علمی علوم اجتماعی علما م زینب احمد طالب KFA سرخ در کالج ما را به شرکت چهارمین کنفرانس بینالمللی در علوم اجتماعی ترانس جهانی جهانگردی و مدیریت هتل، در درجه اول در ترکیه / آنتالیا / آلانیا در اقرأ المزيد…