سمینار “راهبرد موفقیت برای منابع انسانی در کار و زندگی شخصی جدید”

سمینار “راهبرد موفقیت برای منابع انسانی در کار و زندگی شخصی جدید”
در روز یکشنبه 17/3/2019 دانشکده علوم گردشگری یک سمینار تحت عنوان “استراتژی های موفقیت منابع انسانی در کار و زندگی شخصی” برگزار کرد. این سمینار بر ضرورت افزایش توجه به این استراتژی تمرکز دارد، زیرا موضوعات مهمی و نسبتا اخیر است که تأثیر زیادی بر آینده سازمان ها و کسب و کارها دارد که استعدادهای فردی را نشان می دهند و از لحاظ زمانی هم به مشارکت شخصی متمرکز می شوند. با این وجود مهم است که یک کارمند حرفه ای یا تحصیل کننده نیز باید توانایی کار با تیم را برای دستیابی به اهداف مورد نظر نشان دهد.

للمزيد اضغط هنا

حلقة نقاشية